Liczba odwiedzin strony: 13965 Osób na stronie: 4
 

As. Biuro usługowo - prawne. Kłos A., radca
prawny

 
 
As. Biuro usługowo - prawne. Kłos A., radca
prawny
 
Szpitalna 1 lok. 4
88-200 Radziejów
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2009 Nr 114 poz. 946 - Zm.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 20 lipca 2009 r.) Art. 1.  W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319 oraz z 2006 r. Nr 200, poz. 1471) w art. 99 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3.  Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z...
Monitor Polski 2008 Nr 13 poz. 142 - Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2007 r. w stosunku do 2006 r
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2007 r. w stosunku do 2006 r. (M.P. z dnia 13 lutego 2008 r.) Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, iż realne przeciętne wynagrodzenie w 2007 r. w stosunku do 2006 r. wzrosło o...